Våra samarbeten

Fakirensällskpet samverkar innóm  EN FYRA SKÅNE

En Fyra Skåne bildades som en sammanslutning av fyra litterära föreningar med Lund som gemensamt fokus. Sammanslutningen förändrades 2015 till att omfatta Frans G. Bengtsson-sällskapet, Fakiren-sällskapet, Frank Heller-sällskapet samt Hjalmar Gullberg-sällskapet. Namnet ändrades vid samma tillfälle till Nya En Fyra Skåne. Anledningen var att den tidigare medlemmen Piratensällskapet inte längre var intresserad av denna form av samverkan.

De kvarstående tre sällskapen förnyade då en tidigare kontakt med Hjalmar Gullberg-sällskapet och deras styrelse beslöt att ansluta till Nya En Fyra Skåne.

Genom en årlig (varje kalenderår) medlemsavgift blir man därmed fullvärdig medlem i Fakirensällskapet, Frank Heller-sällskapet, Frans G. Bengtsson-sällskapet och Hjalmar Gullberg-sällskapet.  Då namnet Nya En Fyra Skåne blev tämligen tungrott beslutade man att återta det gamla namnet och tillägget Nya togs bort allteftersom.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 450 kr för en person och 600 kr för familj med samma adress.  Avgiften betalas till En Fyra Skånes bankgirokonto 167-3508, (OBS ej samma bankgirokonto som till Fakirensällskapet eller något av de andra sällskapen.

Vid inbetalning skall uppgift om inbetalare och ev medlemsnamn finnas och vid  ändrade uppgifter och vid första inbetalningen krävs också uppgifter om emailadress, postadress och telefonnummer samt övriga familjemedlemmars namn.

En förifylld bankgiroblankett för 2019 med möjlighet till att lämna personinformation etc kan laddas ner och skrivas ut här (Word) eller här (PDF). 

De Litterära Sällskapen i Sverige med litteraturtidningen Parnass

De Litterära Sällskapen (DELS) är en paraplyorganisation för 117 litterära sällskap i Sverige. Vi vill öka kunskapen och intresset för den svenska litteraturen och dess författare. – Helt enkelt skapa läslust och få fler att läsa mer. Vi publicerar dessutom sedan 1993 litteraturtidningen Parnass. Läs mer här