Styrelse och kontakt

Ordförande:                                Fredrik Tersmeden

Sekreterare:                                Carl Petersson 

Skattmästare:                             Ulla-Liz Thulin

Redaktör för Fakirenstudier: Katarina Bernhardsson

Webbansansvarig:                    Ebba Ossiannilsson 

Ledamöter:                                  Björn Magnussn Staaf

Daniel Möller

Erik Oswald