Kända citat

”-Men vem i all verlden är den vackre herren i gröna byxorna, som sitter därborta?
-Så sant jag lever, tror jag minsann att det är vår ende verklige vän!
-Det måste då vara fakiren Falstaff! låtom oss nalkas vördsamt.
Ur: Lyckans lexikon

”Flitigt läsa gör dig klok.
Därför läs varenda bok.”
Ur: Den flitige gossen

”Våren därpå kan du märka
att du skjuter ned en lärka”
Ur: Ny och nyttig lärobok i zoologi

”Ammor kallas unga mammor,
Som på landet varit flammor.”
Ur: En hvar sin egen professor, ABC i kapitlet Folkbildning

”Dolly har två ögon
Och de, de äro blå.
Med dem så blickar Dolly
Så ofta på mig så…”
Ur: Tal hållet vid de 19 odödliges akademins årssammankomst

” Jag älskar den lilla ostyria
Pernilla valkyria”
Ur: Ett svårskött pastorat

”Vira spelas med sinsemellan olika kort, och är förenat med förlust för den förlorande.”
Ur: Lyckans  lexikon

Ett gott exempel på flerstaviga ord är riksdagsmannautskottssupp-leantbostadsstäderskevikariebarn-barnsbyxor.
Detta ord är dock ett av de lättare.
Ur: En hvar sin egen professor, Folkbildning