Arkiv

Sällskpets sammankomster är två gånger per år, årsmöte vanligtvis i mars och höstmöte vanligtvis i oktober. Nedan ges en översikt över årsmöten och höstmöten, dess tider, föredragshållare och titel på föredrag.

Fakirensällskapets årsmöte ägde rum den 30 mars 2019, sedvanlig tid och plats på Finn Inn i Lund, kl 12.00

Fakirensällskapets årsmöte ägde rum lördagen den 3 mars 2018, kl 12. Sedvanliga årsmötes förhandlingar samt föredrag och Finn Inns berömda lunch buffé. Föredrag: FALSTAFF. Om Fakirens ena förebild och annat roligt hos Shakespeare, Fil Dr Kiki Lindell, Lunds universitet

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 20 oktober 2018, sedvanlig tid och plats på Finn Inn i Lund, kl 12.00. Hans Grevelius talar under temat Sex, Makt och Kapital – En Komperativ och medmänsklig studie

Fakiren Sällskapets årsmöte ägde rum  den 1 april 2017. Sedvanlig tidplats på Finn Inn i Lund, kl 12.00. Envar sin egen lundajurist – Om att läsa juridik i Lund på Fakirens tid. Om hur det var att läsa juridik i det sena 1800-talets Lund och om vilka mer eller mindre kufiska professorer Wallengren mötte inom fakulteten, därom berättar Elsa Trolle Önnerfors, docent och universitetslektor i rättshistoria. Efter en vacker fil kand-examen och en längre bildningsresa i Europa inskrevs Axel Wallengren hösten 1887 vid Lunds universitets juridiska fakultet. Det var ingen plats där han trivdes. ”Hovrätten är den mest fasansfulla av alla akademiska examina” skrev han till en vän. Samtidigt inspirerade dessa studier honom rimligen även till ett fakiriskt mästerstycke som rättsfallsparodin ”Splitter nytt juridiskt arkiv”.

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 14 oktober 2017. Sedvanlig tidplats på Finn Inn i Lund, kl 12.00. Litteraturvetaren Daniel Möller, tillika styrelsemedlem i Sällskapet,aktuell med bl a boken ”En lundensisk litteraturhistoria” att skärskåda en särskild aspekt av den fakiriska författarverksamheten, nämligen ”Fakiren som pekoralpastischör”. Tveksamma rim och god efterföljande buffé utlovades.

Fakiren Sällskapets årsmöte ägde rum  den 12 mars 2016. Sedvanlig tidplats på Finn Inn i Lund, kl 12.00.  Föredragshållare var Sällskapets medlem Lars Malm som kåserade om Sagornas värld med anknyning till Axel Wallengren/Falstaff fakir.

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 29 oktober 2016. Sedvanlig tidplats på Finn Inn i Lund, kl 12.00.

Årsmötet ägde rum den 11 april 2015. Sedvanlig tidplats på Finn Inn i Lund, kl 12.00.

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum lördagen den 17 oktober 2015. Sedvanlig tidplats på Finn Inn i Lund, kl 12.00.  Från Tomegapsgatan till Poet. Fakirensällskapets fd Ordförade Carlhåkan Larsén om sin nyspublicerade bok ”Mannen med två huvud”

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 18 oktober 2014. Sedvanlig tidplats på Finn Inn i Lund, kl 12.00. ”Att mura fritt är stort, att mura rätt är större” – Om Lunds stadsbild och dess utveckling på Fakirens tid. Föredraget på höstmötet var med Björn Magnusson Staaf, Docent i arkeologi, lektor i museologi, tidigare stadsantikvarie i Lund och en stor Fakirenälskare Han är också medförfattare till Fakirensällskapets årsskrift.

Årsmötet ägde rum lördagen den 8 mars 2014. Sedvanlig tid och plats, nämligen kl 12.00 på Finn Inn, Lund. Huvudtematvar ”På Fakirens tid blev det roligare, och på den vägen är det.” Fredrik Tersmeden berättade om Falstaff, fakirs insatser för karnevalerna på 1800-talet och 2014 års karnevalsgeneral Fanny Ramel skådade in i framtiden Futuralkarnevelen. Gosskören underhöll med sånger.

 

 

Årsmötet ägde rum den 11 april 2015. Sedvanlig tid och plats, nämligen kl 12.00 på Finn Inn, Lund.Föredragshållare var Per Karsten som pratade om Peder Winstrup. Passande nog var det just en artikel i SDS samma dag den 11 april om fynden vid undersökningen av mumien Peder Wistrup.

 

Övriga händelser

Humor i Lund

Sveriges roligaste stad ligger i Lund skriver SDS inför att Humorfestivalen invigs idag den 31 augusti 2016

Stadsvandringar i LUnd med En fyra Skåne

Följande datum ägde  stadsvandringarna i Lund rum 2015, 14 juni, 19 juli och 23 augusti 2015. Stadsvandringarna går till platser i Lund med anknytning till författarna Falstaff, fakir, Frank Heller, Frans G Bengtsson och Hjalmar Gulberg. Vandringen startar från Grand Hotells foajé kl 14.00. Biljetter kan förköpas på Turistbyrån samt i mån av plats direkt på Grand Hotell inför respektive vandringBiljettpris per vandring är 80 kr. Vandringen avslutas med eftersits På Grand Hotell.

Ny ordförande för Fakirensällskapet

Fredrik Tersmeden ny ordförande för Fakirensällskapet 2014

Carlhåkan Larsén att han avgår efter 10 år som ordförande för Sällskapet,

På årsmötet den 8 mars 2014 meddelade Carlhåkan Larsén att han avgår efter 10 år som ordförande för Sällskapet, men han sitter kvar i styrelsen ett år till. Sällskapet uttryckte sin uppskattning för vad Carlhåkan tillfört Sällskapet.

.

Annat som var på gång under 2013

Fakirensällskapets nästa punkt under hösten är ett program i författarmatinéserien ”Sällskapsliv” i Ordenshuset Brofästet (på Skansen, Stockholm) den 27 oktober kl 15. Carlhåkan Larsén och Fredrik Tersmeden berättar om Wallengren och Fakiren samt framför sketcher och monologer ur det fakiriska författarskapet. Medlemmar i 08-regionen uppmärksammas särskilt å denna punkt!

Du har väl inte missat vårt samarbetserbjudande ”VAR MED I 4 – BETALA FÖR 3”? För facila 450 kr (eller 600 kr för samtliga i en familj med samma postadress) kan man numera på en och samma gång vara medlem i Fakirensällskapet, Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet, Frans G Bengtsson-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Denna avgift sätts in på ett särskilt bankgirokonto, 167-3508. Har Du redan erlagt avgift i år till ett, två eller tre av de fyra sällskapen, blir avgiften – under innevarande introduktionsår
– respektive 375 kr (525 kr), 250 kr (350 kr) eller 125 kr (175 kr) beroende på hur många sällskap Du redan är med i. Viktigt i sådana fall är förstås att det anges vilket eller vilka sällskap, som redan lyckliggjorts med avgift! Glöm inte heller att ange Ditt namn, adress, emailadress och gärna även telefonnummer.

Jeder Sein Eigener Professor oder Alles Menschliche Wissen

Tack vare Hans Gustaf Hanssons initiativ och den moderna
digitaliseringsteknikens mirakler har vi nu nöjet att presentera Jeder sein eigener
Professor
som utgåva nummer 1 i Fakirenstudiers digitala supplement!

Ta också del av Fredrik Tersmedens förord till Jeder Sein eigener Professor

Ny skrift om Falstaff, fakir

I december 2012 skickade inte ut något exemplar av Fakirenstudier till medlemmarna. Istället som tidigare meddelats har en ny skrift, jubileumsutgåva från Fakirensällskapet sett dagens ljus, nämligen Enhvar sin egen Falstaff, fakir. Denna har sänts till medlemmar i Sällskapet i samband med kallelse till årsmötet den 16 mars 2013.

Fakirensällskapet på Lunds Humorfestival 2012

Detta är en dålig teater – en fakirisk föreställning

Fre 31, aug 2012| 17.30 (Ca. 50 min) |

Glädjefrids minivarietésällskap

Den lundabaserade författaren ”Falstaff, fakir” (pseudonym för Axel Wallengren, 1865-96) har gjort sig känd som en banbrytande humorist och skapade på sin tid en helt ny humorskola med stilgrepp som absurda vändningar, vilda ordlekar och bitsk stilparodi.  Till Lunds humorfestival ger nybildade gruppen Glädjefrids minivarietésällskap med bland andra Fredrik Tersmeden (Fakirensällskapet) och Anders Andersson (Varanteatern) sig i kast med att omarbeta hans litterära alster till en aldrig tidigare skådad scenisk föreställning. Vid pianot: Sven Bjerstedt.

Pris: 100 kr. Med humorpass: 50 kr.