Double-click to start typing

FAKIRENSALLSKAPET

En hvar sin egen professor och gentleman

VÄLKOMNA TILL FAKIRENSÄLLSKAPETS HEMSIDA!

Om Fakirensällskapet

Fakirensällskapet är ett 1982 instiftat litterärt sällskap med säte i Lund, ägnat åt författaren Axel Wallengren ("Falstaff, fakir").

Sällskapets uppgift är "att sprida kännedom om Axel Wallengren, verka för utgivning av hans skrifter och vara ett forum för studiet av hans person och författarskap, hans tid och miljö".

Initiativet till sällskapets bildande togs i början av 1980-talet av en trio bestående av författaren K. Arne Blom, litteraturvetaren Bertil Romberg och biblioteksmannen Nils Palmborg. Ett första upprop ledde till ett möte på Grand Hotel den 21 februari 1982 dit ett flertal lundensiska kulturpersoner infann sig, däribland Sten Broman, Carl Fehrman och fakirenforskningens nestor Hans Küntzel. Vid detta möte beslöts att ett sällskap skulle bildas och det formella konstituerandet bestämdes till den 13 maj samma år.

Sällskapets förste ordförande blev professorn i rättshistoria Per-Edwin Wallén. Posten har efter honom innehavts av den ovannämnde Bertil Romberg, zoologidocenten Patrick Meurling och (sedan 2004) musikjournalisten Carlhåkan Larsén.

AddThis Social Bookmark Button

Sällskapets idé

Utöver två årliga sammankomster med olika typer av föredrag och andra framträdanden har Fakirensällskpapet inte minst ägnat sig åt publicistisk verksamhet. I samarbete med Forsbergs förlag har man utgivit faksimilupplagor av Axel Wallengrens tre "fakiriska" verk En hvar sin egen professor, En hvar sin egen gentleman och Lyckans lexikon samt en samlad utgåva av de tre reportage Wallengren 1895-96 skrev som Berlinkorrespondent för Aftonbladet.

Under 2007 publicerades ånyo faksimilutgävor av Axel Wallengrens tre "fakiriska" verk En hvar sin egen gentleman och Lyckans lexikon genom Palmkrons Förlag. Dessa finns sålunda ånyo till försäljning genom sällskapet.

I egen regi har man framför allt sedan 1985 publicerat den årligen utkommande skriften Fakirenstudier, rymmande allehanda uppsatser kring Wallengren och hans författarskap (inklusive de flesta av de föredrag som hållits på sällskapets möten).

Sällskapet har också framträtt vid olika typer av litterära arrangemang, bland annat på Skansen i Stockholm och i samverkan med Akademiska Föreningens utskott Ordkonst. Det har också förrättat det officiella dopet av pågatåget Falstaff, fakir 1998.

Den 10 november 2007, i samband med en högtidlig ceremoni på Lunds Stadsbibliotek lanserades faksimilutgåvorna. Det var dessutom information om Fakirensällskapet. Medlemmarna hade redan vid höstmötet i oktober 2007 erbjudits de nytryckta faksimilutgåvorna.

Sällskapet håller sig också med en egen gosskör.

Läs mer om Fakirensällskapet i foldern

 


title

Click to add text, images, and other content

Members Area

Newest Members